GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Algemene voorwaarden van de website

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de bestelling, aankoop, uitvoering en levering van Producten van www.ebikespartsandaccessories.com

Producten die u op de Website bestelt, worden aangeboden en geleverd door Ebikes Onderdelen en Accessoires ABN 85178258019 - BTW 206298783 ("Ebikes Onderdelen en Accessoires").

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de bestelling, verwerking, uitvoering en levering van goederen, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen. Als u deze algemene voorwaarden niet begrijpt of als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar ons team op info@ebikespartsandaccessories.com en een vertegenwoordiger helpt u graag verder.

Algemene voorwaarden voor onderdelen en accessoires voor e-bikes

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen de klant (u) en Ebikes Onderdelen en Accessoires.

1. Overeenkomst

1.1
In deze algemene voorwaarden betekent "wij", "onze" of "ons" Ebikes-onderdelen en -accessoires; en "U" of "Uw" betekent de persoon die deze Algemene Voorwaarden accepteert door gebruik te maken van deze Website en bijbehorende software, netwerken en processen, inclusief de aankoop van Producten of diensten via de Website.

1.2
Door op de website te surfen of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, die een juridisch bindende overeenkomst tussen ons en u vormen voor de levering van producten.

1.3
De Overeenkomst vormt samen met uw Bestelling de volledige overeenkomst tussen Ons en U voor de levering van Producten. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd, tenzij we ermee instemmen om deze schriftelijk of per e-mail te wijzigen.

2. Juridische capaciteit
Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, kunt u geen Bestellingen plaatsen met Onderdelen en Accessoires van Ebikes. Door deze Overeenkomst te accepteren, erkent u dat u ouder bent dan achttien (18) jaar.

3. Websitegebruik

3.1
De Website kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden alleen voor het gemak aangeboden en blijven mogelijk niet actueel of worden onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken die verband houden met gelinkte websites.

3.2
U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot of gebruik van de Website niet illegaal is of verboden is door wetten die op u van toepassing zijn.

3.4
U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw proces voor toegang tot de website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw computersysteem kunnen beschadigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke schade die kan ontstaan in verband met uw gebruik van de website.

4. Prijzen:

4.1
De prijzen die op de Website worden weergegeven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zodra een Bestelling door Ons is geaccepteerd en een Koopcontract is gevormd onder clausule 6, kan de prijs van het Product niet meer worden gewijzigd, behalve:
A. door overeenkomst tussen u en ons schriftelijk of per e-mail; of
B. in overeenstemming met artikel 7.4.

4.2
Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief bezorgkosten.

5. Productspecificaties:

5.1
Functies en specificaties van Producten die op de Website worden beschreven of afgebeeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor alle duidelijkheid: we zullen de kenmerken en specificaties van een Product niet wezenlijk veranderen zodra een Bestelling door Ons is geaccepteerd en een Koopcontract is gevormd onder clausule 6.

5.2
Alle gewichten en afmetingen van Producten die op de Website worden beschreven, zijn bij benadering.

6. Bestellingen

6.1
U kunt een Bestelling plaatsen door de instructies op de Website te volgen. Door een Bestelling te plaatsen, doet u een aanbod om een overeenkomst aan te gaan voor de aankoop van het/de Product(en) waarop uw Bestelling betrekking heeft (Koopcontract).

6.2
Bestellingen worden geacht door eBikes Onderdelen en Accessoires te zijn ontvangen op het moment dat eBikes Onderdelen en Accessoires een Orderbevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres stuurt.

6.3
Ebikes Parts and Accessories is een online bedrijf en zal voornamelijk via e-mail met klanten communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de juiste contactgegevens worden ingevoerd en dat het opgegeven e-mailadres regelmatig wordt gecontroleerd op correspondentie.

6.4
Ebikes-onderdelen en -accessoires behoudt zich het recht voor om te weigeren een koopcontract met u aan te gaan en kan uw bestelling op elk moment vóór verzending van het product of de producten annuleren.

6.5
In het geval van een geannuleerde Bestelling, zullen de gelden die met betrekking tot die Bestelling zijn betaald, volledig worden terugbetaald. U ontvangt een e-mailbevestiging van de annulering en terugbetaling.

6.6
Ebikes Onderdelen en Accessoires aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor Bestellingen die worden geweigerd, vertraagd of niet geaccepteerd als gevolg van storingen met internetverbindingen.

6.7
Ebikes Onderdelen en Accessoires is niet aansprakelijk voor enige vertraging bij het uitvoeren van een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst als een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van Ebikes Onderdelen en Accessoires (of haar gelieerde ondernemingen), en Ebikes Onderdelen en Accessoires heeft het recht op een redelijke verlenging van de termijn voor de nakoming van dergelijke verplichtingen.

6.8
Als u een onjuist of onvolledig afleveradres voor uw bestelling heeft opgegeven, kunnen wij voor elke volgende bezorgpoging opnieuw bezorgkosten in rekening brengen.

7. Betaling

7.1
U kunt uw genomineerde creditcard verstrekken tijdens het aankoopproces dat op de Website wordt beschreven.

7.2
De betaling voor bestellingen wordt onmiddellijk verwerkt na bevestiging van uw bestelling.

7.3
Als uw aangewezen betaalmethode onze fraudepreventieprotocollen activeert, kunnen we contact met u opnemen om aanvullende details te bevestigen of de transactie te annuleren. In dit geval, totdat uw Bestelling is verstreken. Onze fraudepreventieprotocollen Uw Bestelling zal niet worden uitgevoerd. Als u de gevraagde informatie niet binnen 7 dagen verstrekt, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt uw betaling teruggestort op de manier waarop u heeft betaald. Deze informatieverzoeken worden verzonden om creditcardhouders te beschermen tegen online fraude.

7.4
Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een klein aantal van de producten in ons assortiment onjuist geprijsd is op de website. Als we een fout hebben gemaakt en de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs op de website, kunnen we ofwel vóór verzending contact met u opnemen om te vragen of u het product voor de juiste prijs wilt kopen of uw bestelling annuleren. Als de juiste prijs van een Product lager is dan de vermelde prijs op de Website, zullen Wij het lagere bedrag in rekening brengen en u het Product sturen, of wanneer de hogere onjuiste prijs in rekening is gebracht, zullen Wij het prijsverschil terugbetalen en u het Product toesturen.

8. Levering en eigendom van de goederen

8.1
We proberen ervoor te zorgen dat alle producten snel en tijdig worden geleverd. Van tijd tot tijd is het echter mogelijk dat verzending en andere factoren buiten Onze controle, kunnen leiden tot vertragingen. Ebikes Onderdelen en Accessoires aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door wie dan ook als gevolg van dergelijke vertragingen.

8.2
De verzenddatum die op de Website wordt vermeld, is de geschatte verzenddatum zoals redelijkerwijs kan worden geschat door Ebikes Parts and Accessories. Indien de geplande verzending van een Product met meer dan een week wordt vertraagd, zullen de Klanten per e-mail op de hoogte worden gebracht via het e-mailadres dat in hun Bestelling is vermeld. Klanten mogen hun Bestelling annuleren en een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met het Restitutiebeleid op elk moment voorafgaand aan verzending van het Product(en).

8.3
Het is mogelijk dat Ebikes Onderdelen en Accessoires geen Producten afleveren op postbusadressen.

8.4
Indien een Klant schriftelijke toestemming geeft voor de levering van Producten zonder handtekening, vervalt elke en alle inbegrepen verzekeringsdekking.

8.5
De door Ebikes Parts and Accessories genomineerde koeriers- of postdiensten zullen de Producten leveren tijdens lokale kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

8.6
Ebikes Onderdelen en Accessoires is niet verantwoordelijk voor de levertijden van Producten. Zodra de producten zijn verzonden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met de koerier die is aangewezen door Ebikes Parts and Accessories (zoals meegedeeld aan de klant) met betrekking tot de datum en het tijdstip van levering. Ebikes Onderdelen en Accessoires is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de informatie die aan Klanten wordt verstrekt met betrekking tot de datum en het tijdstip van levering.

8.7
Ebikes-onderdelen en -accessoires behoudt zich het recht voor om niet naar afgelegen of landelijke locaties te verzenden.

9. Defecte of beschadigde goederen

Onderdelen en accessoires van Ebikes repareren, vervangen of vergoeden defecte of beschadigde producten in overeenstemming met het retourbeleid en uw rechten onder de Europese consumentenwetgeving.

10. Terugbetalingen en retouren

10.1
Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de consumentengaranties uit, beperkt of wijzigt die voorzien door de wet, inclusief onder de Europese consumentenwetgeving.

10.2
Het kan tot 7 werkdagen duren voordat alle terugbetalingen zijn verwerkt.

10.3
Anders dan in overeenstemming met het Retourbeleid, zijn restituties strikt beperkt tot die beschikbaar zijn onder clausules die door de wet worden geïmpliceerd.

10.4
Neem contact met ons op via info@ebikespartsandaccessories.com om een retourzending onder het retourbeleid te vergemakkelijken

10.5
De Klant dient aanwijzingen van het personeel op te volgen om een retourzending te vergemakkelijken.

10.6
Geretourneerde producten die onder het retourbeleid vallen, moeten worden geretourneerd in de originele verpakking met alle accessoires en moeten in een opnieuw verkoopbare staat zijn. Voor alle duidelijkheid: niets in deze clausule beperkt of beperkt uw vermogen om een claim in te dienen die voor u beschikbaar kan zijn wegens het niet naleven van een garantie onder de Australische consumentenwetgeving. Als u een product retourneert vanwege een fout of defect onder een garantie onder de Europese consumentenwetgeving, kunt u het product mogelijk retourneren zonder de originele verpakking.

10.7
Behoudens clausule 10.8, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat geretourneerde artikelen veilig worden geretourneerd. We nemen geen verantwoordelijkheid voor producten die tijdens het transport verloren gaan.

10.8
Wanneer u een product aan ons retourneert omdat wij niet voldoen aan een consumentengarantie, moet u het product op uw kosten aan ons retourneren, tenzij het product niet zonder aanzienlijke kosten voor u kan worden geretourneerd, verwijderd of vervoerd vanwege:
A. de aard van het door ons niet voldoen aan de consumentengarantie, of
B. de grootte of hoogte, of methode van bevestiging, van het Product.

Wanneer u een product aan ons retourneert, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor een product dat tijdens het transport verloren gaat.
Indien subsectie (b) van toepassing is, zullen Wij, binnen een redelijke termijn, de Producten op Onze kosten ophalen.

11. Garanties

11.1
Ebikes-onderdelen en -accessoires, zoals de winkelier, biedt 30 dagen geld terug. als er een garantieclaim zou worden ingediend.

Om contact met ons op te nemen voor garantieclaims, wordt alleen e-mailcorrespondentie geaccepteerd - dit is om ervoor te zorgen dat alle claims nauwkeurig worden geregistreerd. U kunt ons een e-mail sturen op info@ebikespartsandaccessories.com

11.2
Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de toepassing van wettelijke voorwaarden, garanties en waarborgen uit.

12. Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winstderving, verlies van contracten, verlies van gegevens of voor enige indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid ), contractbreuk of anderszins; en onze maximale totale aansprakelijkheid voor elk Product dat aan u is geleverd, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u aan ons moet betalen met betrekking tot het (de) Product(en) in kwestie.

Voor alle duidelijkheid: niets in deze clausule beperkt of beperkt uw vermogen om een claim in te dienen die voor u beschikbaar kan zijn wegens ons verzuim om te voldoen aan een garantie onder de Europese consumentenwetgeving.

13. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendom in enig materiaal op de website is eigendom van Ebike-onderdelen en -accessoires.

14. Privacy

Door uw Bestelling te plaatsen of op een andere manier contact op te nemen met Ebikes Onderdelen en Accessoires, gaat u ermee akkoord dat wij gegevens die uit uw Bestelling zijn verzameld, mogen opslaan, verwerken en gebruiken om uw Bestelling te verwerken.

15. Diversen

15.1
Eigendom en risico in de Ebikes Onderdelen en Accessoires Producten gaan op U over op het punt van verzending of inscheping door Ebikes Onderdelen en Accessoires naar Uw koerier.

15.2
Ebikes Onderdelen en Accessoires behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Ebikes Onderdelen en Accessoires Website en deze Algemene voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: dergelijke wijzigingen zullen prospectief in werking treden vanaf het moment dat de herziene Algemene Voorwaarden op de website zijn gepubliceerd en zullen geen invloed hebben op Koopcontracten die zijn aangegaan vóór de datum van publicatie van de herziene Algemene voorwaarden.

15.3
Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die nietig of niet-afdwingbaar is, kan worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden zonder de afdwingbaarheid van andere bepalingen aan te tasten.

15.4
Een verzuim of vertraging door Ebikes Onderdelen en Accessoires om een bevoegdheid of recht onder deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen, betekent niet dat afstand wordt gedaan van die bevoegdheid of dat recht, en de uitoefening van een bevoegdheid of recht door Ebikes Onderdelen en Accessoires sluit de toekomst niet uit. vermogen om die of enige andere bevoegdheid of recht uit te oefenen.

15.5
Voor zover ze van toepassing zijn op de bestelling, aankoop, uitvoering en levering van Ebikes Onderdelen en Accessoires Producten van www.ebikespartsandaccessories.com, worden deze Ebikes Onderdelen en Accessoires Productvoorwaarden en Algemene Voorwaarden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd volgens de recht van de Europese Gemeenschap en de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van die staat.